Styrk økonomien i din klub

Badminton Danmark inviterer til tre spændende aftener med fokus på salg- og marketingfaglighed, hvor der er fokus på den praktiske anvendelse

Medlemstal 2019

Medlemstal for Nordjylland fordelt på årgange og samlet.

0-12 år

13-18 år

19-24 år

25-59 år

60 år og derover

samlet medlemstal

Vores sponsorer