Hjælp til Turneringsplanlægning

Hjælp at hente, når der skal laves badminton turneringsprogrammer i Turnament Planner.

Kontakt:

Morten Johansen

mojo@badminton.dk

Rene Jeppesen

reje@badminton.dk

Niklas Pedersen

nipe@badminton.dk

Nicolaj Knudsen

nikn@badminton.dk

Man kan også ringe på hovednummeret i Badminton Danmark som er 70605076.
I Badminton Danmarks administration kan de hjælpe med TP kurser, hjælpe konkret når turneringen skal planlægges ift. de udfordringer der må opstå med TP programmet osv. De er også tilgængelige med en hotline, hvis klubben har brug for det under turneringsafviklingen.

Badminton Danmark kan ruste en i den enkelte klub til, at kunne løfte opgaven med at afvikle klubbens turneringer, så den enkelte klub ikke skal være afhængige af en udefra. Det er formålet med klubturneringer, at det er klubben der står for turneringen. Badminton Danmark slipper ikke klubben, før de selv mener de er kørende. Badminton Danmark hjælper også gerne i planlægningsfasen online, ved at vise ting på skærmen.

Torsdag den 12. august kl 17:00-21:00

Tournament Planner kursus

Bliv klædt på til planlægning og afvikling af turneringer i Tournament Planner når Arne Tophøj kommer til Nordjylland.

TILMELD