Anerkendelser

Æresmedlemmer

Kristian Hedelund

Udnævnt 2023

Jonas Sørig

Udnævnt 2023

Årets ungdomsklub

Pokalen tildeles hver år en af DGI Nordjylland og Badminton Nordjyllands klubber, som en anerkendelse for udførelse af en ekstraordinær indsats med ungdomsarbejdet.

Propositioner for prisen ”Årets ungdomsklub i DGI Nordjylland og Badminton Nordjylland”

Pokalen, der er evigt vandrende, er udsat af Badminton Nordjylland i 1998.

Pokalen tildeles hver år en af DGI Nordjylland og Badminton Nordjyllands klubber, som en anerkendelse for udførelse af en ekstraordinær indsats med ungdomsarbejdet.

Klubbens navn, samt årstallet for tildelingen, indgraveres i pokalen ved DGI Nordjylland og Badminton Nordjyllands foranstaltning.

DGI Nordjylland og Badminton Nordjyllands klubber kan hvert år – senest den 1. marts. – indstille sig til titlen: Årets ungdomsklub i DGI Nordjylland og Badminton Nordjylland. Indstillingen skal være så detaljeret begrundet, at den kan danne baggrund for afgørelse af, hvilken af de indstillede klubber, der skal tildeles pokalen.

Ved indstilling bør der lægges vægt på både indadvendte og udadvendte aktiviteter i klubben. Som sådanne kan f.eks nævnes:

– Deltagelse i holdturnering.
– Deltagelse i andre klubbers åbne turneringer.
– Klubbens egne arrangementer med fremmed deltagelse.
– Deltagelse i DGI Badminton og Badminton Nordjyllands arrangementer.
– Uddannelse af ungdomsspillere, så de kan anvendes som hjælpeinstruktører/trænere.
– Anvendelse af alternative aktiviteter ( F.eks miniton, natminton).
– Ungdomsspillerne er repræsenteret i klubbens ungdomsudvalg og /eller bestyrelse.
– Klubben har et ungdomsråd (kun ungdomspiller).
– Medvirken til positiv omtale og fremme af badmintonsporten.

DGI Nordjylland og Badminton Nordjylland udpeger på baggrund af de modtagne indstillinger årets ungdomsklub.

Den udvalgt klub inviteres til på Badminton Nordjyllands repræsentantskabsmøde i marts – at lade sig repræsentere ved 2 voksne ledere samt 2 eller flere ungdomsspillere. Der overrækkes samtidig et indrammet diplom til ejendom.

Indstillinger til ”Årets ungdomsklub i DGI Nordjylland og Badminton Nordjylland” indsendes senest 1. marts hvert år til formanden for Badminton i Nordjylland. Gitte Paulsen, formand@badmintonnordjylland.dk

2020

O

  

2019

Lindholm Badmintonklub

 

2018

Svenstrup Badmintonklub